::...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

 
Το Εσπερινό Σχολείο αντικρούει τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό μας σύστημα.Πολλοί μαθητές που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο απευθύνονται στο Εσπερινό Λύκειο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

-     Το 1936 ιδρύθηκε στην Αθήνα το πρώτο Εσπερινό Γυμνάσιο από το "Φοιτητικό Εκπαιδευτικό       Σύλλογο" -     Το 1937 ιδρύθηκε Εσπερινό Γυμνάσιο στον Πειραιά από τη "Φιλική Εταιρία Νέων" -     Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1955 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής   Ο κοινωνικός χαρ&al...

 Οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης των Εσπερινών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν: - Να εξεταστούν πανελλαδικά με ξεχωριστά θέματα και σε ύλη μικρότερη από την ύλη των Ημερήσιων Λυκείων και να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καθ’ υπέρβαση σε όλες τις σχολές π&lambda...