::...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Πανελλαδικές εξετάσεις

 Οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης των Εσπερινών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

- Να εξεταστούν πανελλαδικά με ξεχωριστά θέματα και σε ύλη μικρότερη από την ύλη των Ημερήσιων Λυκείων και να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καθ’ υπέρβαση σε όλες τις σχολές πλην των Στρατιωτικών, εφόσον έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό Λύκειο
- Εφόσον ο μαθητής έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του δικαιούται εισαγωγής σε τμήματα και σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι έχοντας φοιτήσει μόνο στην τελευταία τάξη (Δ') του Εσπερινού Λυκείου

- Να εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα μαθήματα, με θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές για την απόκτηση Απολυτηρίου ισότιμου του Δημόσιου Ημερήσιου Λυκείου.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή οι μαθητές δεν έχουν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές των Πανεπιστημίων και  ΤΕΙ τη χρονιά της αποφοίτησης. Το δικαίωμα αυτό το αποκτούν από το αμέσως επόμενο σχολικό έτος.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013

Θέματα και Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2013

Συγκριτικός πίνακας αριθμού εισακτέων το 2013 σε σχέση με το 2012, για κάθε σχολή
(αρχείο pdf)

Πίνακες προτιμήσεων υποψηφίων και επιτυχόντων 90% και 10%
(αρχείο Microsoft Excel)

Βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2013 από Εσπερινά Λύκεια και ΕΠΑΛ
(αρχείο Microsoft Excel, πατήστε την επιλογή "Download")
Δείτε συγκριτικά τις Βάσεις εισαγωγής του 2013 από Ημερήσια Λύκεια και ΕΠΑΛ.

Εξεταστέα Ύλη Δ' Τάξης Εσπερινού Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2013-2014
(αρχείο pdf)

Ο δρόμος από το Εσπερινό Λύκειο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση