::...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

  1. Για την εγγραφή των νέων μαθητών στο σχολείο μας απαιτείται η συμπλήρωση ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ με πλήρη τα ατομικά και οικογενειακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν προσωπικά στοιχεία και δεν δημοσιοποιούνται σε κανένα.
  2. Οι εγγραφές διενεργούνται από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους, ενώ οι μετεγγραφές α) από τα Γενικά Λύκεια μέχρι 31 Μαρτίου και β) από τα ΕΠΑΛ μέχρι 15 Οκτωβρίου.
  3. Πτυχιούχοι των ΤΕΕ, των ΤΕΣ ή των σχολών του ΟΑΕΔ εγγραφονται στη Γ' Εσπερινού Λυκείου