::...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Εκδηλώσεις

Αγιασμός σχολικής χρονιάς 2012-2013
Σεπτέμβριος 2012




Αγιασμός σχολικής χρονιάς 2011-2012
Σεπτέμβριος 2011


 




Αγιασμός σχολικής χρονιάς 2010-2011

Σεπτέμβριος 2010





Εκδήλωση "50 Χρόνια Εσπερινό Λύκειο Ε. Κοροπούλη"
Μάιος 2009