::...ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Ιστορία

-     Το 1936 ιδρύθηκε στην Αθήνα το πρώτο Εσπερινό Γυμνάσιο από το "Φοιτητικό Εκπαιδευτικό
      Σύλλογο"

-     Το 1937 ιδρύθηκε Εσπερινό Γυμνάσιο στον Πειραιά από τη "Φιλική Εταιρία Νέων"

-     Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1955 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας

Το Εσπερινό Σχολείο αναιρεί τις ακραίες αρνητικές συνέπειες, κοινωνικές και οικονομικές, του εκπαιδευτικού μας συστήματος διότι η φοίτηση στο Εσπερινό σχολείο:


-     Δημιουργεί τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους όσοι αναγκάστηκαν να
      εγκαταλείψουν το σχολείο πριν τις ολοκληρώσουν


-     Παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης και ταυτόχρονης φοίτησης σε αυτό.


-     Είναι επανορθωτική διότι δίνει μια ατομική ολοκλήρωση της γενικής εκπαίδευσης.


-     Είναι συμπληρωματική, διότι προσφέρει την εναλλακτική ευκαιρία ολοκλήρωσης της Β/θμια 
      Εκπ/σης και, σε όσους το επιθυμούν, τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ.